ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 

Τίτλος έργουΚατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά

Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και συγκεκριμένα, την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Συγκεκριμένα, αφορά στην κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για την Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά που χαρακτηρίζεται ως οικισμός Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, και περιλαμβάνει:

-- Υποέργο 1 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά»: Αφορά την κατασκευή ΕΕΛ δυναμικότητας 2.500ικ με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων, που αποτελείται από τα εξής: Πρωτοβάθμια επεξεργασία η οποία αποτελείται από εγκατάσταση εσχάρας και μετρητή Parschall. Δευτεροβάθμια επεξεργασία, όπου τα λύματα μετά το μετρητή παροχής οδηγούνται στις κλίνες πρώτης και δεύτερης βαθμίδας βάθους περίπου 1,5 m στις οποίες αναπτύσσονται τα κατάλληλα φυτά. Από εκεί οδηγούνται προς τις λίμνες ωρίμανσης, οι οποίες αφενός παίζουν το ρόλο δεξαμενών αποθήκευσης (σε περίπτωση χρησιμοποίησης των καθαρισμένων λυμάτων για άρδευση), αφετέρου προσφέρουν τη δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, με μείωση της περιεκτικότητας σε άζωτο και μεγάλη μείωση των κoλoβακτηριδίων. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά από τη διέλευση από τις δευτεροβάθμιες κλίνες θα οδηγούνται με τη βοήθεια κατάλληλου αγωγού προς τον παρακείμενο φυσικό αποδέκτη. Επεξεργασία ιλύος, όπου η ιλύς συλλέγεται και αντλείται προς κλίνες ξήρανσης. Τα στραγγίδια που παράγονται κατά την ξήρανση της ιλύος συλλέγονται κι αντλούνται προς τις κλίνες επεξεργασίας.
-- Υποέργο 2 με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά»: Αφορά την κατασκευή του εσωτερικού ΔΑ, το οποίο είναι βαρυτικό και έχει συνολικό μήκος 22,8χλμ και του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς έως την ΕΕΛ, μήκους 0,8χλμ.
-- Υποέργο 3 με τίτλο «Εργασίες αρχαιολογίας»: Αφορά τις αρχαιολογικές εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.
-- Υποέργο 4 με τίτλο «Δαπάνη σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ»: Αφορά δαπάνες ηλεκτροδότησης ΔΕΗ της ΕΕΛ.
Οι ιδιωτικές συνδέσεις του Δικτύου Αποχέτευσης θα κατασκευαστούν παράλληλα με το κυρίως έργο με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ.

Προϋπολογισμός πράξης:
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 6.201.341,47€.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 5.720.273,80 €
Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 481.068 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Δημ. Συμμετοχή.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.