ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2                                                                                                                                                                                                                                  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                                             

                                                 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’) και από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'), και συμπληρώθηκε από την παρ.3 αρθ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 4/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Έγκριση της υπ. αρ. 78/2022 (ΑΔΑ: Ω54ΕΟΚΕ1-0ΛΤ) απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. –Λουτρά Λαγκαδά, με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
  • Πρώτη (1η ) Τροποποίηση της υπ. αρ. 38050/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΓΤΩΛΛ-ΝΣΖ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός ΟΤΑ με τίτλο: «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

                                                                                 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

                                                          

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).doc)4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).doc 60 kB
Download this file (4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf 116 kB

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.