ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Προέδρους Κοινοτήτων
 • Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

 

     Καλείστε να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 • Έγκριση συλλογής και διάθεσης πλαστικών πωμάτων με σκοπό την ανακύκλωσή τους και τη διάθεση των εσόδων για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.
 • Μετονομασία του 3/θέσιου Ειδικού Σχολείου Λαγκαδά σε 3/θέσιο Ειδικό Σχολείο Λαγκαδά-«Γεώργιος Προκοπίδης».
 • Αναμόρφωση (10η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
 • Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 • Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 • Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων της Κοινότητας Ασκού της Δημοτικής Ενότητας Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.
 • Ονοματοδοσία και αρίθμηση οδών της Κοινότητας Καβαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά.
 • Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής της εταιρείας JUMPO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», στην περιοχή «Στάνοβο» του αγροκτήματος Καβαλαρίου του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
 • Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα «Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ε.Π.Ε.», της εταιρείας MACEDONIAN LOGISTICS Ε.Π.Ε., που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 118β αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καβαλαρίου του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20-2021.pdf)20-2021.pdf 121 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.