ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Προέδρους Κοινοτήτων
 • Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

 

     Καλείστε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Συναίνεση παραχώρησης προς το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά χώρων που βρίσκονται στον 1ο όροφο του στεγασμένου κτηρίου του Διοικητηρίου Λαγκαδά.
 • Δωρεάν παραχώρησης χρήσης του τμήματος 2 του υπ’ αριθμ. 863 στ΄ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Λαγκαδά, στην Κτηματικές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ.) Α.Ε., για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά.
 • Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
 • Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Β΄ τριμήνου έτους 2021.
 • Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ στην εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΓΚΟΥΝΤΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στην Κοινότητα Καρτερών (29ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Σερρών) του Δήμου Λαγκαδά».
 • Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 • Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022, του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.