ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Προέδρους Κοινοτήτων
 • Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

 

     Καλείστε να προσέλθετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71787/4324/20-04-2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη σύνταξη και κατάθεση των σχετικών δικογράφων και την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκασή τους.
 • Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών, διαφημιστικών πινακίδων, έτους 2021.
 • Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
 • Καθορισμός τέλους στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίων, για το έτος 2021.
 • Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 • Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στο Γυμνάσιο Ασσήρου, στο 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά και στο Γυμνάσιο Κορώνειας.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
 • Ορισμός Επιτροπής καθορισμού μισθώματος για την παράταση της μίσθωσης δημοτικών ακινήτων.
 • Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.
 • Ονοματοδοσία και αρίθμηση οδών της Κοινότητας Αδάμ της Δημοτικής Ενότητας Καλινδοίων.
 • Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ ΑΔΜΘ/5849/9-8-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης ως προς τη δυναμικότητα με κτιριακή επέκταση», η οποία είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 638 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κολχικού, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

   Η συνεδρίαση αυτή διεξάγεται, διότι η 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:30, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006) και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:30 με τα ίδια θέματα που είχαν εγγραφεί στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 33322/02-07-2021 πρόσκληση θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.