ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Προέδρους Κοινοτήτων
 • Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

 

     Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Λήψη απόφασης επί της από 02-04-2021 Ένστασης της εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά», κατά της με αριθμ. 5/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.
 • Απόδοση επιχορήγησης στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
 • Έκτακτη επιχορήγηση της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του νέου Κορωνοϊού COVID-19.
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 • Κατανομή ποσού 134.268,29 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η κατανομή έτους 2021, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Κατανομή ποσού 20.339,41 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
 • Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
 • Ηλεκτροδότηση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στην Κοινότητα Λευκοχωρίου της Δ.Ε. Λαχανά.
 • Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 91, οικόπεδο 570 και στο Ο.Τ. 199 οικόπεδα 1122, 1123 και 1124 της Κοινότητας Ασκού του Δήμου Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
 • Έγκριση μετατόπισης του περιπτέρου των Παπτσίκη Σοφίας και Παπτσίκη Αικατερίνης, που βρίσκεται στην Κοινότητα Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμ. 3, στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου στο Ο.Τ. 317 και κατάργηση της προηγούμενης θέσης αυτού.
 • Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.
 • Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Λαγκαδά, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
 • Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Λαγκαδά, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.