ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

  • κ. Δήμαρχο
  • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Προέδρους Κοινοτήτων
  • Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

 

     Καλείστε να προσέλθετε στην 12η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Μαΐου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30  με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:            

  • Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Κοινότητας Ασκού της Δημοτικής Ενότητας Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος - προθεσμίας, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικής ημερομηνίας, για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.