ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔA

ΘΕΜΑ : «Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων»

Απόφαση αριθ. 108/2021 Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2020) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω διακοπής ρεύματος στην Τ.Κ. Ξυλόπολης από πτώση κεραυνού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Τ.Κ. Ξυλόπολης του Δήμου Λαγκαδά, για τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (διακοπή ρεύματος από πτώση κεραυνού).

Η παρούσα αναρτάται στο Διαδίκτυο ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

2. Γραφείο Σχολικών Επιτροπών

3. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.