ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

 

«Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 182/8307/13-3­2020 απόφασης Δημάρχου περί προσωρινού περιορισμού ωρών προσέλευσης κοινού»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 200/2020

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τ. Α') σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,
  2. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/23-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6- ΖΕΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
  3. Την αριθ. 182/8307/13-03-2020 απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά με θέμα «Προσωρινός περιορισμός ωρών προσέλευσης κοινού»
  4. Τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε ως προς το χρόνο λήξης του περιορισμού των ωρών εισόδου κοινού, με τελική μορφή της απόφασης ως εξής :

Τον προσωρινό περιορισμό ωρών προσέλευσης κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά ως εξής :

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού :

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από 09.00 έως 12.00.

Μετά το πέρας ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού και οι πάγιες σχετικές διατάξεις του ν. 1157/1981 (σχετική και η αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011, ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ, εγκύκλιος).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (TROPOPOIHSH ORON -DIAVGEIA.pdf)TROPOPOIHSH ORON -DIAVGEIA.pdf 236 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.