ΘΕΜΑ : «Εξουσιοδότηση υπογραφών σε υπάλληλο».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Απόφασης : 04/2020

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),
σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο,
2. Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εξουσιοδοτούμε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την υπογραφή των
γνήσιων φωτοαντιγράφων στην Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης Κομβόκη Αικατερίνη, Κλάδου ΠΕ Γεωπόνων.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Α.Τ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

 

Λήψη Απόφασης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.