ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                        

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Τ. Κ.:        

Email:

Ιστοσελίδα:

Ν. Παπαγεωργίου 2

Γ. Φωτιάδης

2394330236

57200

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.lagadas.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 59.975,08 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

 

Η Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπηρεσιών «διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.367,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 11.608,08 €, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.975,08 €.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», εκτιμώμενης αξίας 24.697,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 19.917,00 € - ΦΠΑ: 4.780,08 €).

ΤΜΗΜΑ 2 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 35.278,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 28.450,00 € - ΦΠΑ: 6.828,00 €).

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν σε όποια από τα δύο τμήματα ενδιαφέρονται ( Τμήμα 1΄ και Τμήμα 2΄) με την προϋπόθεση να καλύπτουν όλη την ποσότητα και είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών του κάθε τμήματος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 135461) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 05/08/2021 και ώρα 16:00.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση του τμήματος/των που συμμετέχει, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ (€)

ΤΜΗΜΑ 1

398,34

ΤΜΗΜΑ 2

569,00

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.