ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                        

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Τ. Κ.:        

Email:

Ιστοσελίδα:

Ν. Παπαγεωργίου 2

Γ. Φωτιάδης

2394330236

57200

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.lagadas.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 49.600,00 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

 

Η Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 9.600,00 €, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00 €.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), οδός Ν. Παπαγεωργίου 2, την Τρίτη 20/07/2021, ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι το ποσό των 800,00 ευρώ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.lagadas.gr.

 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.