Ministry of Digital Governance,

 

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic

 

EEST

 

Hellenic Republic Date: 2021.07.05 12:27:29

Reason: Location: Athens

 

Σελίδα 1 από 8

 

 
   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ,τκ57200, τθ 387

Τηλ.:23940 22165,22488,22221

Fαχ: 23940 23090

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λαγκαδάς 05/07/2021 Αρίθ.πρωτ. -430-

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ.6/2021)

Για τη μίσθωση εξωτερικού χώρου πλησίον του υπαίθριου αναψυκτηρίου , συνολικής επιφάνειας 86 τ.μ. για την τοποθέτηση παιδικών κερματοφόρων παιχνιδιών.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχοντας υπ΄όψη :

Α) Το άρθρο 13 παρ. η΄ κεφάλαιο Δ΄ του Καταστατικού της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά «Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με δ.τ. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Β) Το άρθρο 25 του Κανονισμού Διαχείρισης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά «Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με δ.τ. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

Γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-03-1981)

Δ) Τις διατάξεις των άρθρων 192, 266 παρ.4 , Ν.3463/2006

Ε) Την υπ΄αρίθ.40/2021 (ΑΔΑ:6Ε7ΥΟΚΕ1-ΑΒΑ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης εξωτερικού χώρου πλησίον του αναψυκτηρίου για την τοποθέτηση παιδικών κερματοφόρων παιχνιδιών με πλειοδοτικό διαγωνισμό , με φανερές προφορικές προσφορές , οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η τριμελής επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας

ΣΤ) Το από τις 28/06/2021 (αρίθ.πρωτ.403) πρακτικό επιτροπής δημοπρασιών μετά και την υπ΄αρίθ.6/374/15-06-2021 (ΑΔΑ:9ΠΕΛΟΚΕ1-1ΞΗ) Διακήρυξη και σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης

Η) Την υπ΄αρίθ.44/2021 (ΑΔΑ:62ΣΦΟΚΕ1-ΕΑΣ)απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το από 28/06/2021 πρακτικό επιτροπής δημοπρασιών μίσθωσης εξωτερικού χώρου πλησίον του υπαίθριου αναψυκτηρίου για την τοποθέτηση παιδικών κερματοφόρων παιχνιδιών και σύμφωνα με το οποίο ο πλειοδοτικός διαγωνισμός απέβη άκαρπος λόγω μη εμφάνισης κανενός υποψηφίου και

 

 
   

 

αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό , με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου , συνολικής επιφάνειας 86 τ.μ. στον

περίγυρο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του αναψυκτηρίου των Λουτρών Λαγκαδά με σκοπό την τοποθέτηση παιδικών κερματοφόρων παιχνιδιών , για ψυχαγωγία των

παιδιών που επισκέπτονται το χώρο μας είτε μεμονωμένα-οικογενειακά είτε με σχολικές εκδρομές ως ακολούθως :

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Μίσθωσης

 

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά στη μίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 86 τ.μ. στον περίγυρο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αναψυκτηρίου των Λουτρών Λαγκαδά, με σκοπό την τοποθέτηση κερματοφόρων παιδικών παιχνιδιών, για ψυχαγωγία των παιδιών που επισκέπτονται το χώρο μας είτε με σχολικές εκδρομές είτε μεμονωμένα/οικογενειακά σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Άρθρο 2ο

Διάρκεια Μίσθωσης

 

Η διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τέσσερις (4) μήνες ακόμη εφόσον υπάρχει κοινή συμφωνία των δύο (2) συμβαλλομένων.

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η διαχείριση της έκτασης δοθεί σε τρίτο τότε η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την επιχείρηση, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση του αναδόχου προς την Λουτρά Λαγκαδά Μ.Α.Ε. Με μόνη την έγγραφη πρόσκληση του νέου διαχειριστή ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο.

Άρθρο 3ο

Διενέργεια Διαγωνισμού

 

Ο Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με φανερές και προφορικές προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π∆/τος 270/81, στην αίθουσα συνεδριάσεων των Λουτρών Λαγκαδά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα σ

Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Προέδρου Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου στον πίνακα

ανακοινώσεων της Επιχείρησης και του Δημαρχείου Λαγκαδά. Επίσης θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο βάσει του Ν.3861/10 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω οριζόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Περί της συνέχισης της δημοπρασίας και πέρα της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της Δημοπρασίας πριν την έναρξη της δημοπρασίας, καθώς και να καταθέσει το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όπως ορίζει το άρθρο 6 του Π/∆ 270/81.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. και αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για την τελική έγκριση, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Η σύμβαση θεωρείται ότι οριστικά καταρτίστηκε μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 4ο Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα. Όσον αφορά για αλλοδαπά πρόσωπα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

 • Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοαντίγραφο είτε πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
 • Υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην οποία θα γράφεται :

α) Η αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λ.π) καθώς και το Α.Φ.Μ του,

β) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

γ)   δεν   έχει   αποκλειστεί    από    διαγωνισμούς    του    Δημοσίου    και    των    ΝΠΔΔ, δ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του συμμετέχοντα διοικητική κύρωση για παράβαση σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία.

ε) Δεν υφίσταται οικονομική οφειλή προς την ΕΕΙΠΛ Μ.Α.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση καταθέτει και ο εγγυητής (σχετική παρ. 2α, 2β) περί αποδοχής ορισμού του και ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως ή διαιρέσεως.

3.       Πιστοποιητικό :   α) φορολογικής

 

β) ασφαλιστικής ενημερότητας

 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του εγγυητή.
 • Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του υποψηφίου (Δημοτική ενημερότητα), καθώς και του εγγυητή εφόσον είναι δημότης του Δήμου μας.
 • Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, βάσει του τύπου (4 μήνες Χ ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς Χ 10%), ήτοι ποσού εξήντα ευρώ (60,00 €).

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες επιστρέφονται.

 • Εφόσον πρόκειται για εταιρεία πιστοποιητικά από αρμόδια υπηρεσία από τα οποία να προκύπτει ότι, δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή διαδικασία εκκαθάρισης, περί μη λύσεως ή δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση, ή διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση πτωχεύσεως.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια επιτροπή μέχρι και μία (1) ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε. με υποβολή σχετικής αίτησης Ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

8)       Όλα τα νόμιμα      παραστατικά και έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιότητά του ως ελεύθερος επαγγελματίας στο είδος της παροχής υπηρεσιών για το οποίο μισθώνεται ο χώρος

Άρθρο 5ο

Εγγυήσεις - Εγγυητής

 

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης (παρ.2Γγ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του επιτευχθέντος μισθώματος επί συνολικής διάρκειας της μίσθωσης, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. (παρ.2Γδ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική θα παραμείνει στην κατοχή της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε. σε όλη την διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Ο πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μετά την λήξη της δημοπρασίας τα αντίστοιχα πρακτικά, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μαζί με τον πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο

Όρια Μισθώματος - Εισπράξεις

Ποσό εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00) € μηνιαίως.

Το ελάχιστο όριο προσφοράς στο μηνιαίο μίσθωμα όπως ορίζεται στην παρούσα, δύναται να αυξάνεται ανά δέκα (10,00) € κατά τον προφορικό διαγωνισμό, απαγορευμένης μικρότερης προσφοράς.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο α΄ πενθήμερο κάθε μήνα. Ειδικά το πενήντα (50%) των μισθωμάτων της μίσθωσης ( ήτοι 2 μισθώματα), θα καταβληθούν την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού και προηγουμένως της υπογραφής

Οι εισπράξεις από τη μίσθωση του ανωτέρω χώρου, αποτελούν έσοδο των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. και διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του.

Εκτός του Φ.Π.Α., κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο

Άρθρο 7ο Ενστάσεις

 

Ένσταση για τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Άρθρο 8ο

Υπογραφή της Σύμβασης

Ο τελευταίος πλειοδότης εφόσον παραλάβει την απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης , οφείλει να μεταβεί μαζί με τον εγγυητή στα Λουτρά Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης που εκτός από την κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταβάλλει και το πενήντα (50%) των μισθωμάτων. Σημειώνεται ρητά δε ότι σε περίπτωση μη παροχής έγκρισης νομιμότητας της εν λόγω απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση του πλειοδότη.

Άρθρο 9ο

Μεταβίβαση εκμετάλλευσης

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή σε τρίτους

Άρθρο 10ο Χρήση

1.       Ο πλειοδότης - μισθωτής υποχρεούται να τηρεί µε σχολαστικότητα τους όρους καθαριότητας και υγιεινής του χώρου καθημερινώς

2.       Ο μισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Μισθωτή

 

 • Ο πλειοδότης – μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν τη νομιμότητα των κερματοφόρων παιδικών παιχνιδιών (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ελέγχου κ.λ.π.) που θα τοποθετηθούν στο χώρο
 • Ο Πλειοδότης – Μισθωτής, είναι υποχρεωμένος επίσης να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων αδειών – εγγράφων – πιστοποιητικών λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 • Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρηστών των παιδικών παιχνιδιών και οφείλει με δικά του έξοδα και δαπάνες να αποκαταστήσει κάθε ζημιά ή βλάβη προκληθεί σε τρίτους από τα μηχανήματα.

Αρθρο 12ο

Συντήρηση - επισκευή

 

 • Ο πλειοδότης - μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και επισκευάζει µε δικά του έξοδα τα κερματοφόρα παιδικά παιχνίδια ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας τους.
 • Τα έξοδα ηλεκτροδότησης του χώρου βαρύνουν τον μισθωτή έτσι όπως θα προκύπτουν από την μηνιαία καταγραφή – κατανάλωση από τον αντίστοιχο μετρητή που έχει τοποθετηθεί στην παροχή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον παραπάνω σκοπό.

Άρθρο 13ο

Έκπτωση προσφυγή - συνέπειες

 

 • Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης ή παράβαση υποχρεώσεων του μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξή του ως έκπτωτου µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της απόφασης και αν δεν αποκλείεται από όρο της σύμβασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας κατά νόμο Επιτροπής μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης στο μισθωτή. Η κήρυξη έκπτωτου του μισθωτή επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες: α. Εκπίπτει υπέρ των Λουτρών Μονοπρόσωπη Α.Ε. η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 4 της παρούσας και κάθε προκαταβολή ως ποινική ρήτρα, υπολογιζόμενη στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου προς τα

Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.

β. Ο έκπτωτος χάνει κάθε συμβατικό δικαίωμά του και κάθε απαίτησή του

 • Ο έκπτωτος υποχρεούται να παραδώσει στα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. το χώρο που της ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης.

 • Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία ορίζεται στο δεκαπλάσιο (10πλάσιο) της κατατεθειμένης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επίσης αποβάλλεται µε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, είτε µε τα εκάστοτε ισχύοντα περί έξωσης δυστροπούντων μισθωτών, των παραπάνω λαμβανομένων αθροιστικά και ταυτόχρονα ακόμα.
 • Επίσης σε περίπτωση που ο πλειοδότης δηλώσει παραίτηση πριν την έγκριση των πρακτικών θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο το διπλάσιο της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε.

Άρθρο 14ο

Είσπραξη οφειλών

 

Κάθε οφειλή του μισθωτή προς τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. εισπράττεται κατά τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεων δημοσίων Εσόδων, αλλά και µε κάθε άλλη διαδικασία, ακόμα και αθροιστικά. Τίτλο εκτελεστό προς βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής αποτελεί η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκεκριμένη από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 15ο Αρμοδιότητα

 

Ο μισθωτής ενάγεται και ενάγει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της περιφέρειας στην οποία υπάγονται τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε., τα οποία και καθίστανται μόνα αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει µε τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε σχέση µε την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 16ο Λύση της σύμβασης

Η μίσθωση λύεται με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή με την πάροδο και του χρόνου της

παράτασης εφόσον αυτή υπάρξει καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο 2 του παρόντος.

Επίσης λύεται   αυτοδίκαια και στην περίπτωση του άρθρου 8 του παρόντος.

Η παρούσα μίσθωση λύεται, κατά τη διάρκειά της σε κάθε περίπτωση που δεν καταβληθεί το μηνιαίο μίσθωμα και κάθε δαπάνη, τέλος ή έξοδο που βαρύνει τον μισθωτή και είτε περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση είτε προβλέπεται στο Νόμο. Η Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε. μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της εκμίσθωσης χωρίς καμία αποζημίωση του μισθωτή και δικαστική παρέμβαση, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε οποιοσδήποτε από τους όρους της ανάθεσης ή ότι αξιοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτήν της κατακύρωσης. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε. ειδοποιεί το μισθωτή εγγράφως για την εντός δέκα (10) ημερών αποχώρηση του από το μίσθιο, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και τυχόν λοιπές συνέπειες του, οι οποίες προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και της παρούσας.

Άρθρο 17ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Διοίκησης της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε (Λουτρά Λαγκαδά, τηλ. επικ.: 23940 22165,22488 , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Για την Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

 

 

ΙΩΑΝΝΑ Η. ΝΑΣΙΩΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 430-05-07-2021.pdf)ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 430-05-07-2021.pdf 338 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.