μενού

 

 

 

Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., καλούνται να προσέλθουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.

2. Έγκριση κατεπείγουσας μετάβασης και δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας (Αθήνα) του κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχου Οικονομικών και μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση πρακτικού και έγκριση ή μη ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη (προσωρινό) του έργου «Επείγουσες ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών όλων των Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά έτους 2019», (αρ.μελ.11/2019).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top