μενού

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την: α) έγκριση νέας παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και β) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβούλου να υπογράψει την τροποποίηση της τροποποιημένης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής.

2.Λήψη απόφασης επί της από 30-12-2019 ένστασης της εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά», κατά της υπ’ αριθμ. 202/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.

3.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια για την επιθεώρηση-αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υπαίθρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 338/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

  5.Διαγραφή δικαιώματος ενταφιασμού.

6.Αίτηση Δημοτικού Συμβούλου για μη εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (prosklisi 1.pdf)prosklisi 1.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top