Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 39/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Λαγκαδά έτους 2020.
  2. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου.

                                                          

                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                         Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (39 prosklisi.pdf)39 prosklisi.pdf