μενού

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σύμφωνα με άρθρο 75 και ιδιαίτερα την παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας της «Προμήθειας & Εγκατάστασης ανελκυστήρων σκάλας – πολυθρόνα & πλατφόρμα ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.323,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, και τροποποίηση των όρων διακήρυξης.

 

                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top