μενού

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 37/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για τo τμήμα συνολικής έκτασης εμβαδού 1,99 τ.μ. που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0501071 στην αρ. 93 πράξη εφαρμογής Λαγκαδά.
  2. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της «προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) και του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.841,47 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  3. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Σοχού, Δ.Ε Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.
  4. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Περιβολακίου, Δ.Ε Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
  5. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης δαπανών εκδήλωσης για τον εορτασμό της «Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων» στο Δήμο Λαγκαδά.

                                                          

                                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                        Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (prosklisi.pdf)prosklisi.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top