μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 • κ. Δήμαρχο

 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Προέδρους Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην 33η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 02α του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά.

 1. Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαγκαδά.

 1. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου Λαγκαδά στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.) για τη δημοτική περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 31-12-2023.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16614/01-07-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας ΛΥΚΑΣ Ι.Κ.Ε., ως προς τη διάρκειά της.

 1. Συγκρότηση: «Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών», «Επιτροπής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών» και «Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισήγηση 18858/23-07-2019).

 2. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισήγηση 19113/24-07-2019).

 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαγκαδά στην πράξη «Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity/Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας στη διασυνοριακή περιοχή» και ακρωνύμιο «RENOVATION» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 367/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top