μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

  • κ. Δήμαρχο

  • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου, έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης περί υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ορισμός και εξουσιοδότηση φυσικού προσώπου για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης για την ένταξη των οφειλών της εταιρείας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Δημόσιο στην ανωτέρω ρύθμιση, αλλά και υπογραφής-έκδοσης του απαιτούμενου Χ.Ε.Π. για την αποπληρωμή της 1ης δόσης».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, καθόσον:

α) Την 30η Σεπτεμβρίου 2019 εκπνέει η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.

β) Η θητεία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε. έχει λήξει στις 31-08-2019 και μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστεί τα νέα μέλη του Δ.Σ.. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά, συνεδριάζοντας ως Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, τα άρθρα 21 και 23 παρ. 4 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε., να αποφασίσει ως το ανώτατο όργανο σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα, το οποίο άπτεται της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top