μενού

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «υλικών δικτύων υπολογιστών», προϋπολογισμού 41.154,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

  2. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Σοχού, Δ.Ε Σοχού, Δήμου Λαγκαδά.

  4. Κατάρτιση του σχεδίου 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31 (ΑΑ).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31 (ΑΑ).pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top