μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 • κ. Δήμαρχο

 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Προέδρους Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην 31η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.

 2. Έγκριση μελέτης του έργου «Επείγουσες ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών όλων των Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά, έτους 2019» (Αριθμ. Μελ. 11/2019), καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

 3. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά, για το έτος 2019» (Αριθμ. Μελ. 12/2019), καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Ασσήρου, Βερτίσκου & Λαχανά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017 » (Αριθμ. Μελ. 12/2016, Αριθμ. Έργου 6/2017).

 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Σοχού Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017 » (Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. Έργου 5/2017).

 6. Παράταση των 2ου, 3ου, 4ου και 5ου παραδοτέων της αριθμ. 1857/28-01-2019 Σύμβασης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Λαγκαδά».

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Λύση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών διανομής φωτοανακοινώσεων τύπου/συνεντεύξεων/δηλώσεων του Δήμου Λαγκαδά μέσω ιστοσελίδας.

 2. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.

 3. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αριθ. πρωτ. εισήγησης 18858/23-07-2019).

 4. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αριθ. πρωτ. εισήγησης 19113/24-07-2019).

 5. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικ. 187 του Ο.Τ. 27 στον οικισμό Όσσας της Τ.Κ. Όσσας της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

 6. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Αριστοτέλη Προδρόμου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 45, της Κοινότητας Κρυονερίου, Δήμου Λαγκαδά.

 7. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, λόγω υγείας.

 8. Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019.

 9. Αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019.

 10. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Β’ τριμήνου, έτους 2019.

 11. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8334/18-08-2009 ΑΕΠΟ, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 2385/13-05-2015 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚΔΟΟΡ1Υ-ΠΞΕ) της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ/ΑΔΜΘ υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, ως προς τη δυναμικότητα, με γεώτρηση», τρέχουσας ιδιοκτησίας της κ. Ρόκου Μαρίας, που είναι εγκατεστημένη σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (Πρόσκληση.pdf)Πρόσκληση.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top