μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Μαΐου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 18/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

  2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ΄αρ.Α436/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

  3. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 11/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με την επ’ αυτής επιταγή προς πληρωμή και λοιπές ενέργειες.

  4. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 27,40τ.μ στην αρ.1 ιδιοκτησία σύμφωνα με την υπ΄αρ.1/2018 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.

  5. Τροποποίηση της υπ΄αρ.47/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

  6. Κατάρτιση του σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.

  7. Ενημέρωση περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς Δημητρίου Παπαγεωργίου, (σχετική η υπ΄αρι.321/2018 απόφαση Ο.Ε)

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_18.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top