«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

    Σας γνωρίζουμε ότι η 9η δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαγκαδά, που σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4529/06-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαγκαδά την 12η του μηνός Μαρτίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας.

Η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου και καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των ίδιων θεμάτων συζήτησης που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 4529/06-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. Κατάρτιση του σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.
  2. Κατάρτιση του σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.
  3. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Όσσας, Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.