μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υποστήριξη στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Increase Innovative Business in Sea, Enviroment & Agriculture and IT» και ακρωνύμιο “IBiSEAit” του Δήμου Λαγκαδά, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

 

  1. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λαγκαδά, Σοχού, Βερτίσκου, Λαχανά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.211,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_55_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top