μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 05η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 52/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση απόδοσης του υπ’ αρ. 934/2018 ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής) και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 301/2018).

  2. Έγκριση απόδοσης του υπ’ αρ. 935/2018 ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής) και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 302/2018).

  3. Έγκριση απόδοσης του υπ’ αρ. 1025/2018 ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής) και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 343/2018).

  4. Έγκριση απόδοσης του υπ’ αρ. 788/2018 ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής) και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 266/2018).

  5. Έγκριση έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου (σχετ. ΑΑΥ 487/2018).

  6. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης της «παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τους υπαλλήλους Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.601,04 € με το Φ.Π.Α. 24%.

  7. Κατάρτιση του σχεδίου 25ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Λαγκαδά.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE52.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top