μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 49/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Αποδοχή δωρεάς.

  2. Αποδοχή δωρεάς.

  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Λαχανά, Δ.Ε. Λαχανά, Δήμου Λαγκαδά, βάσει της 340/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (Σχολικός κλήρος) Τοπικής Κοινότητας Λαχανά, Δ.Ε. Λαχανά, Δήμου Λαγκαδά, βάσει της 339/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

  5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης του Δήμου Λαγκαδά στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

  6. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 256.115,80€ με το Φ.Π.Α. 24%.

  7. Έγκριση των Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)  ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτών.

  8. Έγκριση έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου (σχετ. ΑΑΥ 477/2018).

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe49.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top