μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 25η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

 1. Έγκριση της μελέτης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2018» (Αριθμ. Μελ. 12/2018), καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου
 1. Έγκριση της μελέτης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2018» (Αριθμ. Μελ. 13/2018), καθορισμός του τρόπου μελέτης εκτέλεσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ..Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017», Αριθμ. Μελ. 11/2016, Αριθμ. Έργου 3/2017
 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Καλινδοίων & Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 13/2016, Αριθμ. Έργου 7/2017)
 1. Ορισμός ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), βάσει του Ν. 4486/2017
 1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά
 1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 1. Έγκριση επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Πλημμυρών 2018 και Σχεδίου Οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας πλημμυρών 2018
 1. Έγκριση επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, 2018 και Σχεδίου Οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών 2018
 1. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 40.000 ορνίθων πάχυνσης της κ. Ευθυμιάδου Στέλλας», που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή Λοφίσκου του Δήμου Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης
Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DS_25_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top