μενού

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.
  2. Έγκριση μελέτης - τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας οργάνωσης εκδήλωσης έναρξης παρουσίασης ομάδων Κωδωνοφόρων στο πλαίσιο του 5ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας «Οι δρόμοι του κουδουνιού» στο Σοχό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.520,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.
  3. Έγκριση έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου.
  4. Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «τεσσάρων απορριμματοφόρων φορτηγών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 231.136,00€ και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτών.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE38.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top