ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35)

  Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των  παρακάτω  θεμάτων:

  1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Μίσθωση δύο (2) ιδιωτικών απορριμματοφόρων για την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Λαγκαδά για δύο (2) μήνες» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και έγκριση του υπ’ αρ 09/2018 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (eoe35.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35