μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Αυγούστου  έτους 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 34/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 244/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου oρισμός δικαστικού Επιμελητή για επίδοση δικογράφου και πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής.

  2. Κατάρτιση του σχεδίου 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Λαγκαδά.

  3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1630/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΣΤ’ Τμήμα).

  4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «νερών για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά και ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 68.429,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

  5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Αδάμ, Δ.Ε Καλινδοίων, σύμφωνα με την 223/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Βερτίσκου, Δ.Ε Βερτίσκου, σύμφωνα με την 220/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

  7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου (σχολικός κλήρος) Τ.Κ Γερακαρούς, Δ.Ε Κορώνειας, σύμφωνα με την 224/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

  8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Κ Ζαγκλιβερίου, Δ.Ε Καλινδοίων, σύμφωνα με την 188/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

  9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ Καρτερών, Δ.Ε Λαχανά, σύμφωνα με την 189/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

  10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ Κρυονερίου, Δ.Ε Σοχού, σύμφωνα με την 187/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

 

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe34.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top