μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Ιουλίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   Ψήφισμα για το ονοματολογικό ζήτημα των Σκοπίων

 1. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τεσσάρων απορριμματοφόρων φορτηγών για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 231.136,00 €, με Φ.Π.Α. 24%

 1. Έγκριση του 2ου & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στη Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου και στην Τ.Κ. Καλαμωτού της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά», Αριθμ. Μελ. 8/2014, Αριθμ. Έργου 3/2015

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ..Ε Σοχού για το έτος 2017», Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. Έργου 5/2017

 1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου αγροκτήματος Κρυονερίου της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου, Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά

 1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου αγροκτήματος Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου, Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά

 1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Καρτερών της Τοπικής Κοινότητας Καρτερών, Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά

 1. Μεταφορά στύλων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά.

 1. Αναμόρφωση (11η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018

 1. Αναμόρφωση (12η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης των παλαιών κατασκηνώσεων της Τ.Κ. Βερτίσκου για διοργάνωση εκδήλωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Βερτίσκου

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 41,94 € και ψήφιση πίστωσης

 1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης του δημοτικού ακινήτου «Ξενώνας Όσσας» στην Τ.Κ. Όσσας, της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 12838)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 12853)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 12854)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14315)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14319)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14320)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14321)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14322)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14324)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14326)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 14567)

 1. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης

 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DS16-2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top