μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Ιουνίου   έτους 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 26/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων υπ΄αρ. 92 και 149 της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου, Δ.Ε. Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά.

  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Κολχικού, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

  3. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 2.879,31€ για κρατήσεις εργοδοτικών εισφορών.

  4. Εξέταση ενστάσεων κατά του υπ΄αρ. 46093/15-10-2014 πρακτικού ΙΙ (της 2ης φάσης του διαγωνισμού) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κ.Ε. Ζαγκλιβερίου, Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού  2.123.000,00€ με το Φ.Π.Α.

  5. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού  42.350,00 € για τη μισθοδοσία 20 ΥΕ Έκτακτων Εργατών Πυροπροστασίας δίμηνης διάρκειας.

  6. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 31.200,00€ σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 545881/12462/21/12/2017 απόφασης  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  7. Κατάρτιση του σχεδίου 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Λαγκαδά.

  8. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.592,50€ για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου 2018.

  9. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.  έτους 2017 – Υπηρεσίας 00.

  10. Εξέταση αιτήματος Τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κ.Ε. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (noe26.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top