μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 15η δημόσια έκτακτη (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος - προθεσμιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουνίου, έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά», ως προς τον τόπο εγκατάστασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έγκριση του τελικού σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα όπως διαμορφώνεται μετά από τις τροποποιήσεις.
  1. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά.
  1. Τροποποίηση της 377/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαγκαδά» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ 5001792, ως προς ως προς το κτίριο στέγασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έγκριση του τελικού σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 378/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά» και έγκριση του τελικού σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
  1. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαγκαδά.
  1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Λαγκαδά, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (eds_15.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top