μενού

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24)

  Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των  παρακάτω  θεμάτων:

1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών – Οικονομικών Προσφορών - Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Μίσθωση τριών (3) ιδιωτικών απορριμματοφόρων για την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Λαγκαδά για δύο (2) μήνες» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», σχετικού προϋπολογισμού #24.552,00# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (eoe24_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top