μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 • κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 08η του μηνός Ιουνίου, έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου εκδηλώσεων στο οικόπεδο 66 οικ. Κυδωνιάς του Δήμου Λαχανά» (Αριθμ. Μελ. 266/2010 {Τ.Υ.Δ.Κ.}, Αριθμ. Έργου 228/2010 {Τ.Υ.Δ.Κ.}).
 1. Έγκριση διοργάνωσης και δαπανών εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος της υπ’ αριθμ. 183 κοινόχρηστης έκτασης συνοικισμού Κολχικού Δήμου Λαγκαδά, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2018 απόφασης του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 1. Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
 1. Αντικατάσταση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.
 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.
 1. Αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.
 1. Αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.
 1. Απόφαση αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11352/17-5-2018 ένσταση του αναδόχου του έργου «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» (Αρ. Μελέτης 24/2009) κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8581/18-04-2018 Ειδικής Διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 1. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την επέτειο μνήμης της Μάχης του Λαχανά και ψήφιση πίστωσης.
 1. Αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
 1. Χορήγηση παράτασης ενός (01) έτους σε δημότες για εργασίες-επισκευές ανελκυστήρων, υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών και καταχώρησή τους.
 1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, οικονομικού έτους 2017, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 1. Κατανομή ποσού 134.527,90 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η δόση 2018, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.
 1. Κατανομή ποσού 41.471,69 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.
 1. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδήλωσης βράβευσης διακριθέντων αθλητών και αθλητριών καθώς και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης
Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ds13.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top