μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαΐου   έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 19/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 66.067,20 € και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 54.624,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

  3. Ανάκληση συνολικού ποσού 5.443,04 € που δεσμεύτηκε με την υπ’ αρ. 34/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe19.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top