μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «αντιππαγετικού αλατιού για το χειμερινό έτος 2017-2018» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.859,20€ και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 217,00€ για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

  3. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για καταβολή Β΄ Μέρους και Τελικού της Συμμετοχής του Δήμου Λαγκαδά στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

  4. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 51/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

  5. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση Απόφασης και ψήφιση πίστωσης ποσού 43,40€.

  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.129,16€ για αμοιβή δικηγόρων.

  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.432,00€ για αμοιβή δικηγόρου.

  8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.220,00€ για αμοιβή δικηγόρου.

  9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 383.488,56€ για την ετήσια εισφορά Οικονομικής χρήσης 2018 του Δήμου Λαγκαδά στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe12_2018.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top