μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ΄αρ. 34/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€.

  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ για την πληρωμή δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά .

  3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καταμετρητή & ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Λαγκαδά προϋπολογισμού 731,60€ και διάθεση πίστωσης ποσού 731,60€.

  4. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 798,56€ για τη δαπάνη προμήθειας για τις συναλλαγές με το διατραπεζικό σύστημα «ΔΙΑΣ» των μισθοδοσιών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τα έτη 2017 & 2018.

  5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών και επισκευή ανελκυστήρων Δημαρχείου Λαγκαδά και Επαρχείου Λαγκαδά προϋπολογισμού 3.349,78€ και διάθεση πίστωσης ποσού 3.349,78€.

  6. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων προκηρύξεων, προσκλήσεων, οικονομικών καταστάσεων και εκ του νόμου υποχρεωτικών δημοσιεύσεων για το έτος 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού  ποσού 15.500,00€

  7. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης έγκριση δαπάνης   ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.892,00€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 59.892,00€.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE11_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top