μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη   και ώρα  9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου σχετικού προϋπολογισμού 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

2.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μίσθωσης έξι (έξι) μηχανημάτων για τον αποχιονισμού του οδικού δικτυού του Δήμου Λαγκαδά έτος 2017-2018» ενδεικτικού προϋπολογισμού 62.620,00€

3.     Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «αντιπαγετικού αλατιού για το χειμερινό έτος 2017-2018, ενδεικτικού  προϋπολογισμού 60.859,20€ και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση εγγράφου του δήμου Λαγκαδά.

5.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄ αρ. 2611/06-02-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελέγχου Κατασκευών Δήμου Λαγκαδά

6.    Αποδοχή ή μη δωρεάς εκτέλεσης έργου από ιδιώτη.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe7_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top