μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έλεγχος υλοποίησης Δ' τριμήνου του έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  1. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου της Τ.Κ. Περιβολακίου και λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της 585/2017 απόφασης οικονομικής Επιτροπής.
  1. Λήψη απόφασης για την συνέχιση της β΄ φάσης του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου, Δήμου Λαγκαδά με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων» (υπ΄αρ. 61228/14-10-2013 διακήρυξη)
  1. Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ανάθεση εκ νέου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπ΄αρ. καταθ. 1173/2016 αίτηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
  1. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α7577/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe6.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top