μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: ·  κ. Δήμαρχο ·  Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ·  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ·  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Ανακοίνωση και πρόσκληση του κοινού να ενημερωθεί επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά τη μελέτη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 33/13-1-2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ-Θ του έργου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘‘Αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης’’».

2.   Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά.

3.   Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Λαγκαδά.

4.   Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.

5.   Έγκριση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., οικονομικού έτους 2018.

6.   Ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητας δημοτικών κτιρίων-χώρων γραφείου της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά».

7.   Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου - κρασπέδων - πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ασσήρου, Βερτίσκου και Λαχανά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 12/2016, Αριθμ. Έργου 6/2017).

8.   Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων – πλακοστρώσεων Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 13/2016, Αριθμ. Έργου 7/2017).

9.   Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων – πλακοστρώσεων Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 11/2016, Αριθμ. Έργου 3/2017).

10.   Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων – πλακοστρώσεων Δ.Ε. Σοχού Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. Έργου 5/2017).

11.   Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

12.   Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου.

13.   Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, έτους 2018.

14.   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2018 αξίας άνω των 5.869,41 €.

15.   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά», κωδικός Ο.Π.Σ. 5004136 (Αριθμ. Μελ. 58/2013, Αριθμ. Έργου 8/2017).

16.   Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) - Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και του Δήμου Λαγκαδά για την «Αποκατάσταση φθορών για τη λειτουργία Αρδευτικού Δικτύου του Δήμου Λαγκαδά με την προμήθεια νέου εξοπλισμού», προϋπολογισμού 45.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

17.   Ανακλήσεις και ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης, έτους 2017.

18.   Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.

19.   Αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

20.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ασσήρου με θέμα «Συλλέκτης λυμάτων στον οικισμό Ασσήρου της Δ.Κ. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά».

21.   Ανακοίνωση και πρόσκληση του κοινού να ενημερωθεί επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την έκδοση περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λαγκαδά» και συνοδά έργα αυτού στη Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

22.   Ορισμός μελών της εκτιμητικής Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2018.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (1DS_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top