Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58)

  Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την υπηρεσία αποχιονισμού και ρίψεων άλατος του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Σοχού, περιόδου 2017-2018

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την υπηρεσία αποχιονισμού και ρίψεων άλατος του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Βερτίσκου, περιόδου 2017-2018

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την υπηρεσία αποχιονισμού και ρίψεων άλατος του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Λαχανά, περιόδου 2017-2018

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την υπηρεσία αποχιονισμού και ρίψεων άλατος του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Καλλινδοίων, περιόδου 2017-2018

5.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 130.000,00€ για την Ε΄ μέρος Επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Λαγκαδά (ΥΚΠΑΑΠ από συστατική πράξη) για το έτος 2017.

6.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00€ για την Β΄ Δόση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Επιχείρησης Ιαματικών Πηγών Λουτρά Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe58.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top