Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 47/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά, Δ.Κ. Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά.

2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την Εκπροσώπηση του Δήμου  στη με Γεν. Αρ. Καταθ. 582951/2017 και με Ειδικό Αρ. καταθ. 2406/2017 Αγωγή κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών / εργατικές διαφορές) και τη ψήφιση σχετικής πίστωσης.

3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 81.024,86€ για 12ο Λογαριασμό του Συνεχιζόμενου έργου με τίτλο : « Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Ασσήρου» σχετ. αρ. μελ. 270/2005.

4.    Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης ΚΟΚ και υλικών σήμανσης για τις ανάγκες αντικατάστασης υφιστάμενων πινακίδων Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.909,80€ και την Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

5.    Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α489/13-9-2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τμήμα Α΄ Ακυρωτικό)

 

6.    Ενημέρωση σχετικά με την 30307/11-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  (ΦΕΚ Β΄3249/15-9-2017)

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe47.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top