Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 46/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για της ανάγκες της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. για τρία (3) έτη, σχετικού προϋπολογισμού 62.378,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του.

2. Έγκριση απόδοσης του υπ’ αρ. 1011/2017 ΧΕΠ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 437/2017).

3. Έλεγχος υλοποίησης Γ' τριμήνου του έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο

4. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.150,49€ για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ ετών 2015, 2016 και 2017 του Δήμου Λαγκαδά.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.436,60€ για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης του Δήμου σε δικτυακή εφαρμογή πληροφοριών.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.232,00€ για την προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB TOKEN

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe46.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top