Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του υπ΄αρ. καταθ. 103815/2017 και με ειδικό αριθμό καταθ. 2415/2017 δικογράφου παραίτησης κα τη διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€.

2.    Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης του έργου ¨Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων – πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (αρ. μελ. 14/2016).

3.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων και γηπέδων στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€

5.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για τη σύνταξη εξώδικης δήλωσης –πρόσκλησης παράδοσης μισθίου και σε δικαστικό επιμελητή για την σχετική επίδοση και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 142,60€.

6.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. 18959/12-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

7.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. 18957/12-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

8.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. 19350/13-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_27_2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top