Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 22,00€ για δαπάνη υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή συμβολαίου.

2.    Μερική ανάκληση δεσμεύσεων συνολικού ποσού 174,00€ (σχετικές οι υπ΄αρ.  36, 73, 108, 127, 190/2017 αποφάσεις Ο.Ε.)

3.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.806,73€

4.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 16.864,00€.

5.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «κάδων απορριμμάτων και επιστυλίων κάδων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά»  προϋπολογισμού 60.251,60€ καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης  ποσού 60.251,60€.

6.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 21.620,81€ για πληρωμή κεφαλαίου, δικαστικών εξόδων και νόμιμου τόκου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 4050/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (σχετική η υπ΄αρ. 180/2017 απόφαση Ο.Ε.).

7.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 23.468,33€ για την πληρωμή κεφαλαίου δικαστικών εξόδων και νόμιμου τόκου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 1016/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (σχετική η υπ΄αρ. 179/2017 απόφαση Ο.Ε.)

8.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 2967/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 99,20€ 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (οε25-2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top