Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: ·  κ. Δήμαρχο ·  Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ·  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ·  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στη 15η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Ιουνίου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων πανηγυριού των Αγίων Αποστόλων στη Δ.Κ. Σοχού και ψήφιση πίστωσης.

2.   Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης.

3.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλινδοίων» (Αριθμ. Μελ. 35/2013, Αριθμ. Έργου 15/2013).

4.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δίκτυο συλλεκτήρων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 50/2013, Αριθμ. Έργου 4/2014).

5.   Έγκριση: α) παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας οικισμού Ασσήρου» Δήμου Λαγκαδά (Αριθμ. Μελ. πρώην Τ.Υ.Κ.Δ. 58/2010, Αριθμ. Έργου πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. 102/2010) και β) διάλυσης της σύμβασης για την εκπόνηση της υδραυλικής, στατικής, περιβαλλοντικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας οικισμού Ασσήρου» Δήμου Λαγκαδά (Αριθμ. Μελ. πρώην Τ.Υ.Κ.Δ. 58/2010, Αριθμ. Έργου πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. 102/2010).

6.   Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα» (υπ’ αριθμ. 1/2016 τεχνική περιγραφή, αριθμ. έργου 1/2017).

7.   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

8.   Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτου δημοτικής αγοράς Δήμου Λαγκαδά.

9.   Αναμόρφωση (10η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

10.   Ενημέρωση πολιτών και φορέων περί του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 15509/27-03-2017 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά το φάκελο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση (Φάκελος Τροποποίησης) της υπ’ αριθμ. 174848/12-09-2014 ΑΕΠΟ του έργου ‘‘Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) & συνοδευτικές εγκαταστάσεις (ΤΑΡ) ως προς την όδευση στα όρια των Δήμων Λαγκαδά & Αλεξανδρούπολης’’, υποκατηγορία Α1, ομάδα 11η, Μεταφορά ενέργειας και καυσίμων και χημικών ουσιών, με α/α 01».

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DS_15-2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top