Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών τελών καθαριότητας – φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για το έτος 2017 (σχετικές οι υπ’ αρ. 370/2016 και 385/2016 αποφάσεις Δ.Σ.)

2.     Μερική Ανάκληση συνολικού ποσού 73,00 €  της υπ’ αρ. 205/2017 απόφαση Ο.Ε. (σχετική Π.Α.Υ.  288/2017).

3.     Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.968,00€ για δικηγορική αμοιβή (σχετική η υπ’ αρ. 140/2017 απόφαση Δ.Σ.).

4.    Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία «Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων εκτάσεων από παράνομες αποθέσεις ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 24.284,16 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.284,16 €.

5.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρ. 45/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

6.    Αποδοχή γνωμοδότησης και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 2967/2017 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 714.24 €.

7.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. 15889/19-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

8.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. 17868/2-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

9.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. 17838/2-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe24_2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top