Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.495,41€ για την επέκταση  για την απομάκρυνση στύλου στον οικισμό Δ.Κ. Σοχού. (σχετική η υπ΄αρ. 52/2015 απόφαση Δ.Σ.)

2.    Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά, Δ.Κ. Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά.

3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετική η υπ’ αρ. 502/2016 απόφαση Ο.Ε.)

5.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 2864/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

6.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή νομικής συμβουλής  σχετικά με διερεύνηση ακινήτου σχετική η υπ’ αρ. 13/2017  απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Σοχού.

7.    Ανάκληση ποσού 5.403,69€ που δεσμεύτηκε με την υπ’ αρ. 45/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (σχετική η υπ’ αρ. 127/2017 Π.Α.Υ.)

8.    Ενημέρωση σχετικά με την  υπ’ αρ. 985/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

9.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 17224/2017 εγγράφου του γραφείου Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ.ΔΟΜ.

10. Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. 16082/22-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

11. Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. 16810/26-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ

12. Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. 16817/26-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ

13. Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αρ. 17263/30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ

14. Ενημέρωση σχετικά με την υπ’ αρ. 3540/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe23_2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top